Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan yazılı sınav ve 28.02.2020 Tarihinde Belediyemiz Sınav Komisyonu tarafından yapılan sözlü sınav puanlarını gösterir Görevde Yükselme Sınav Sonuç listesi duyurular kısmında yayınlanmıştır.06.03.2020


Sınav Sonuç Listesi


----------------------------------------------------------İMAR PLANI TADİLATI


İlan Tarihi: 31.05.2019 Saat: 15:36--------------------------------------------------------

SINAV SONUÇ İLANI

 

     İşçi kadrosuna geçiş ile ilgili olarak 1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idari şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 Sayılı KHK’nın geçici 23 ve 24. Maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar hakkındaki tebliğ hükümlerine göre yapılan sınav sonuçlarına ilişkin ilandır.Sınav sonuçlarına ilişkin yapılacak itirazlar 22.03.2018 tarihinden itibaren 4 (dört) gün içerisinde itiraz komisyonuna yazılı olarak yapılması gerekmektedir.


Sınav Sonuç Listesi Ek-1


Arşiv Araştırması Sonucu İptal Listesi


Arşiv Araştırması Sonucu İptal Listesi 2Yayın Tarihi: 22.03.2018 Saat: 17:45---------------------------------------------------
BOZDOĞAN BELEDİYESİ
İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞ SINAV DUYURUSU

İLAN METNİ

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127’inci maddesi ile 375 sayılı Kanun hükmünde Kararnameye eklenen, Geçici 24’üncü maddede belirtilen, Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan Personelin Belediye Şirketinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin Tebliğin, Sınavın Gerçekleştirilmesi ve İlanı başlıklı 39’uncu maddesi uyarınca  sınav; yalnızca uygulamalı, yazılı - sözlü  yapılacak olduğundan, metin eki listelerde sınava katılması uygun görülen personelin; sınav günü ve saatinde  sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

İlanen duyurulur.


05.03 2018 tarihli Yazılı ve Sözlü Sınava girecek personel listesi

06.03.2018 tarihli Uygulamalı Sınav listesi

07.03.2018 tarihli Uygulamalı Sınav listesi

08.03.2018 tarihli Uygulamalı Sınav listesi

08.03.2018 tarihli Uygulamalı Sınav listesi


Yayın Tarihi: 1.03.2018 Saat: 12:02

----------------------------------------------------------------------------
Bozdoğan Belediyesi Birimlerinin 01.02.2018 tarih ve 24 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen Görev ve Çalışma Yönetmelikleri


Görev ve Çalışma Yönetmeliklerini görmek için tıklayın.


Yayın Tarihi: 22.02.2018 Saat: 10:02

----------------------------------------------------------------------------

696 Sayılı Kanun Kapsamında Belediyemiz Şirketi Kadrosuna Geçirilecek olan İşçilerden Başvuruları Kabul Olanların Listesi

Bu sayfa 6557 defa görüntülenmiştir.